Bilder fra Fyrmester boligen

Som medlem kan du også bestille overnatting i Fyrmesterboligen som har: sengeplasser til ca 15 personer.

Greit utstyrt kjøkken. Organisering av overnatting kan sammenlignes med turisthytteprinsippet.

Før heimreise ber vi om at du går fra husset i litt bedre stand enn da du kom.