STYRET i Feistein Fyr Venneforening 2021

Mobil nr.          Navn

970 86 727 - Gaute Bjorland, leder
92 63 6010 - Åge Reve
909 76 597 - Brit Turid Nesse
952 76 288 - Thorbjørg Kristjansdottir, representant Klepp kommune, sekretær
919 18 120 - Terje Haavardsholm, kasserer 
91670992 - Karl Sveinsvoll, vara
 
Lars Arild Reve, revisor

Ta kontakt på epost: feistein.vert@gmail.com eller på våre facebooksider.

Del denne siden