STYRET i Feistein Fyr Venneforening 2021

Mobil nr.          Navn

970 86 727 - Gaute Bjorland, leder
92 63 6010 - Åge Reve
909 76 597 - Brit Turid Nesse
952 76 288 - Thorbjørg Kristjansdottir, Klepp kommune, sekretær
919 18 120 - Terje Haavardsholm, kasserer 
404 74 349 - Arne Sæbø, vara
938 27 778 - Anne Brit Sæther Hellestø, vara, mediaaktør
Lars Arild Reve, revisor

Ta kontakt på mail feistein.vert@gmail.com eller våre facebooksider.

Del denne siden