Priser for overnatting i Fyrmesterboligen

1 døgn kr 300,- pr pers.

Er dere mindre enn 6 personer og ønsker å reservere hele huset for deg selv kommer ett tillegg fpå 1800 kr pr døgn. 

Kun 1 person til Feistein for overnatting kr 600,-

Reise til og fra Feistein er inkl i pris ved overnatting.

Bruk av strømaggregat belastes med kr 25 pr time betales ved hjemreise.

Medlemsavgift i venneforeningen må være betalt før en bestiller opphold på holmen.

Oppgjør for overnatting og bruk av strømaggregat betales ved hjemreise.

Bankkonto: 3212.21.52307 eller vipps  703635

Husk å oppgi kontaktinfo ved betaling.

Del denne siden