Priser for overnatting i Fyrmesterboligen

1 døgn kr 300,- pr pers.

Flere døgn: kr 300,- første døgn, kr 200 pr. påfølgende - pr.pers

7 døgn kr 1500,- pr pers

Er dere mindre enn 6 personer og ønsker å reservere hele huset for deg selv kommer ett tillegg fpå 1800 kr pr døgn. 

Kun 1 person til Feistein for overnatting kr 600,-

Transport t/r Feistein er inkl i pris ved overnatting.

Bruk av strømaggregat belastes med kr 25 pr time betales ved hjemreise.

Ha alltid en plan B når det gjelder besøk til Feistein,  da været og vind kan avgjøre om vi kan legge til kai på holmen.  Følg med på værmeldingen.

Medlemsavgift i venneforeningen må være betalt før en booker opphold på holmen.

Oppgjør for overnatting og bruk av strømaggregat betales ved oppmøte.

Bankkonto: 3212.21.52307 oppgi kontakt informasjon på betaling.

Vi har fått Vips som kan benyttes ved innbetalinger; 703635

Husk å oppgi kontakt info ved betaling.

Del denne siden