Bygningene på Feistein

Der har totalt vært 10 bygninger på Feistein opp gjennom tidene, hvorav der idag står 4 igjen.

Fra starten var der 3 bygninger, fyrvokterboligen med fyrlykt, uthus, samt naust med båtopptrekk.

Under en storm fra 21 til 22 november 1861 ble båtopptrekket og bryggen ødelagt av sjøen. Naustet ble ødelagt under ulykkesstormen 2.februar 1868.

Som en beskyttelse av husene, ble der i 1869 støpt en beskyttelsesmur. Denne muren, etter utvidelse og forsterkning, står forsatt på holmens høyeste punkt.

I 1913 begynte arbeidene med utvidelse og forsterkning av beskyttelsesmuren, som ble bygget ut til en lengde av 30 meter, bygging av et betong maskinhus for maskineri for fyret, med vannsisterne for kjøling av motorene under gulvet i maskinhuset. Denne ble også benyttet som reserve drikkevann, når sisternene under boligen ble forurenset av salvann under heftige stormer.
Stein til moderniseringen ble hentet fra et av de fyrene som ble revet på Lista i 1873.

Der ble også bygget 2 boliger for fyrassistenter, et naust i beong med skinnegang for båtopptrekk, landingskar med kran, nytt uthus, samt innredet oljebod i kjelleren til maskinhuset.

Med referanse til dagens fyrmesterboli, var de enkelte bygninger plassert som følgende:

- Nord for boligen, fyret med maskinrom. (Står enda)
- Vest for boligen, tidligere fyrvokterbolig med fyrlykt, samt bolig for reservebetjent. (Begge ble revet etter 2.ndre verdenskrig)
- Øst for boligen, på rekke sørover, smie, hønsehus og naust . (alle revet)
- Sør for bolige, hytte for radiofyret, samt nytt naust.

Hytten ble revet i 2005 av kystverket etter å ha blitt ødelagt av stormen "Inga" - naustet står.

Nord for fyret finnes i tillegg en rund liten bygning som er plassert på en betongsøyle. Denne ble bygget på 60 tallet og var en overvåking og målestasjon (Teodolitt) for prøveskyting med Terne-raketter fra Vigdel fort, og foran hver skyting ble der montert filmkamera i "soppen". Et tilsvarende bygg ble satt opp på Flatholmen.

Andre innstallasjoner

På Feistein finnes også to landingsplattformer for helikopter. (Helipad)

Den minste ble støpt tidlig i 60 årene av forsvaret (Marinen) i forbindelse med prøveskytingen av Terne-raketter fra Vigdel fort, men denne ble for liten da Kystverket begynte å skifte mannskap med helikopter, når båt ikke kunne benyttes.

En ny og større le derfor anlagt på 70 tallet, samt t der ble støpt trapp og ganvei ned til naustet. (Begge ødelagt av "Inga" i januar 2005)

Da det nye radiofyret ble innstallert, ble denne demontert og erstattet av en enkelt mast rett sør for fundamentene til denne.

I tidligere tider var der også telefonforbindelse mellom fyret og boligen, slik at personer på vakt kune kontakte andre ved behov for hjelp. I boligen var oppvarmingen i starten basert på ved og koks, og senere radiatorvarme fra en sentral fyrkjel i kjelleren. Denne er nå fjernet og varmtvann kommer fra en gassfyrt bereder montert på det stedet fyrkjelen stod tidligere. Radiatorene i de enkelte rom er planlagt fjernet.

Forbindelsen mellom Feistein og fastlandet var hovedsaklig basert på radiokommunikasjon, i begynnelsen via Utsira radio, og da Rogaland radio ble operativ, over denne.

Under siste verdenskrig, la tyskerne en telefonkabel til land, men denne brøt etter hvert sammen og eksisterer ikke lenger.

Siste form for kommunikasjon var mobiltelefon.

Del denne siden