Bygningene på Feistein

Der har totalt vært 10 bygninger på Feistein opp gjennom tidene, hvorav der idag står 4 igjen.

Fra starten var der 3 bygninger, fyrvokterboligen med fyrlykt, uthus, samt naust med båtopptrekk.

Under en storm fra 21. til 22. november 1861 ble båtopptrekket og bryggen ødelagt av sjøen. Naustet ble ødelagt under ulykkesstormen 2. februar 1868.

Som en beskyttelse av husene, ble der i 1869 støpt en beskyttelsesmur. Denne muren, etter utvidelse og forsterkning, står forsatt på holmens høyeste punkt.

I 1913 begynte arbeidene med utvidelse og forsterkning av beskyttelsesmuren, som ble bygget ut til en lengde av 30 meter, bygging av et betong maskinhus for maskineri for fyret, med vannsisterne for kjøling av motorene under gulvet i maskinhuset. Denne ble også benyttet som reserve drikkevann, når sisternene under boligen ble forurenset av salvann under heftige stormer.
Stein til moderniseringen ble hentet fra et av de fyrene som ble revet på Lista i 1873.

Der ble også bygget 2 boliger for fyrassistenter, et naust i betong med skinnegang for båtopptrekk, landingskar med kran, nytt uthus, samt innredet oljebod i kjelleren til maskinhuset.

Med referanse til dagens fyrmesterbolig, var de enkelte bygninger plassert som følgende:

- Nord for boligen, fyret med maskinrom. (Står enda), en liten smie.
- Vest for boligen, tidligere fyrvokterbolig med fyrlykt, samt bolig for reservebetjent. (Begge ble revet etter 2. verdenskrig)
- Øst for boligen, på rekke sørover, hønsehus og naust . (alle revet)
- Sør for boligen, hytte for radiofyret, samt nytt naust.

Hytten ble revet i 2005 av kystverket etter å ha blitt ødelagt av stormen "Inga". Naustet står.

Nord for fyret finnes i tillegg en rund liten bygning som er plassert på en betongsøyle. Denne ble bygget på 60 tallet og var en overvåking- og målestasjon (Teodolitt) for prøveskyting med Pingvin-raketter fra Vigdel fort, og før hver skyting ble det montert filmkamera i "soppen". Et tilsvarende bygg ble satt opp på Kjør og på Sørskot.

Andre innstallasjoner

På Feistein finnes også to landingsplattformer for helikopter.

Den minste ble støpt tidlig i 60 årene av forsvaret (marinen) i forbindelse med prøveskytingen av Pingvin-raketter fra Vigdel fort, men denne ble for liten da Kystverket begynte å skifte mannskap med helikopter når båt ikke kunne benyttes. En ny og større ble derfor anlagt på 70 tallet, samt at det ble støpt trapp og gangvei ned til naustet. (Begge ødelagt av "Inga" i januar 2005. Trappen ble erstattet av vennelaget i 2023)

Fra tidlig på '30 tallet ble det satt opp en stor gittermast i forbindekse med radiofyret. Da det nye radiofyret ble innstallert, ble denne demontert og erstattet av en enkelt mast rett sør for fundamentene til denne.

I tidligere tider var der også telefonforbindelse mellom fyret og boligene, slik at personer på vakt kunne kontakte familien eller andre ved behov. I boligen var oppvarmingen i starten basert på ved og koks, og senere radiatorvarme fra en sentral fyrkjel i kjelleren. Denne er nå fjernet og varmtvann kommer fra en gassfyrt bereder montert på det stedet fyrkjelen stod tidligere. Radiatorene i de enkelte rom er planlagt fjernet.

Forbindelsen mellom Feistein og fastlandet var hovedsaklig basert på radiokommunikasjon, i begynnelsen via Utsira radio, og da Rogaland radio ble operativ, over denne.

Under siste verdenskrig, la tyskerne en telefonkabel til land, men denne brøt etter hvert sammen og eksisterer ikke lenger.

Siste form for kommunikasjon var mobiltelefon.

Del denne siden